Beregning af din pension
Generelt
Egne pensionsberegninger
Beregningsgrundlag
Pensionsberegning ved opsat pension


Generelt
Er man i gang med at planlægge sin tilværelse som pensionist, opstår der ganske naturligt et behov for at få indsamlet de oplysninger, der kan give et indtryk af ens økonomi i fremtiden.
Oplysning om størrelsen af den tjenestemandspension, man er berettiget til, kan fås enten ved henvendelse til Pensionskassen af 1925, der gerne sender nødvendige pensionsberegninger,  eller ved at gå ind på siden www.tjenestemandspension.dk, der administreres af Personalestyrelsen.
Herudover er der mulighed for selv at beregne sin tjenestemandspension, såfremt man benytter  "Pensionsberegningsskema til egne beregninger" på siden Tjenestemandspensionens bestanddele m.v.


Egne pensionsberegninger
www.tjenestemandspension.dk kan man selv indhente oplysninger om egne pensionsforhold.
Ved første opslag i systemet skal man bestille en personlig pinkode, som man modtager med posten i løbet af 2 - 4 dage.
Dette beregningssystem giver tre forskellige muligheder:

- En pensionsoversigt,
en aktuel oversigt, der indeholder de samme beregninger som de pensionsoversigter, der hvert andet år blev udsendt til det enkelte medlem.
Første pensionsoversigt blev udsendt pr. 31. oktober 1997. 
Sidste - og seneste pensionsoversigt - udsendtes pr. 31. december 2005.

- En oversigt over ansættelsesforløb
svarende til den, der blev sendt sammen med pensionsoversigterne.

- Et selvvalgt pensionsgrundlag
hvor man selv vælger beregningsforudsætninger som f.eks. pensioneringsdato og skalatrin. Har man plan om at ændre sin beskæftigelsesgrad og ønsker at se, hvorledes en sådan ændring influerer på tjenestemandspensionen, er det dog fortsat nødvendigt at kontakte Pensionskassen af 1925 for at få en sådan beregning.


Beregningsgrundlag
Pensionsberegningerne foretages både i Pensionskassen af 1925 og på www.tjenestemandspension.dk på grundlag af de data, der modtages via lønoplysninger/-systemer.
En korrekt beregning forudsætter følgelig, at dataindholdet i beregningssystemet er korrekt, hvilket igen viser betydningen af, at ansættelsesmyndighederne løbende indrapporterer ændringer i f.eks. beskæftigelsesgrad og i
ansættelsesforholdet i det hele taget til Pensionskassen af 1925.


Pensionsberegning ved opsat pension
Tidligere medlemmer, der har fået beregnet en opsat pension, er ikke omfattet af beregningssystemet på www.tjenestemandspension.dk. Har man en opsat pension og ønsker at finde ud af det til den opsatte pension svarende, aktuelle beløb, er det fortsat nødvendigt, at man kontakter Pensionskassen af 1925 eller gør brug af "Pensionsberegningsskema til egne beregninger" på siden Tjenestemandspensionens bestanddele m.v.